Sunday, March 6, 2011

La Takhaf Wa La Tahzan, Innallah Ma'ana

Kita sering diuji oleh Allah swt di dalam hidup.
 

Kenapakah kita diuji
" Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan (saja)mengatakan: "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. " (Surah Al-Ankabut ayat 2-3)
  • Allah ingin menguji keimanan dan kesabaran.
  • Kalau ade orang bagi duit suruh convert agama, apakah decision kita?
Allah berjanji bahawa hambaNya tidak akan diuji melebihi batasan kemampuannya.
  • Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Al Baqarah' 296)
Kenapakah kita tidak mendapat apa yang dihajatkan. 

  • Things do not happen the way it should be. 
  • Adakah kita tahu masa hadapan, so does we know how things should happened?
  • Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Al Baqarah: 216)
  • Ingatlah, aturan Allah itu lebih baik. Allah maha mengetahui (al-khabir).     
2 bentuk ujian
  • Rezeki/nikmat
  • kesusahan
Syukur dan sabar
" Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. "(Surah Al-Imran ayat 200)
"senang melahirkan orang yang bersabar dari org yang bersyukur"
We will not appreciate something until we lose it.

Janji Allah
" Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka ….. " (-Surah At-Taubah ayat 111)

Whatever happened, have faith in Allah the creator.
" ….. dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. " (Surah Yusof ayat 87)

1 comment:

Anonymous said...

terbaik